800/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun asetuksen (1336/1996) 3 §:n 1 momentin 5 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 683/1998, sekä

lisätään 3 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 683/1998, uusi 6 kohta seuraavasti:

3 §
Lihaa koskevat hygienialain soveltamisalan rajoitukset

Hygienialakia ei sovelleta:


5) vähittäiskauppaan tai suurtalouksille toimitettavaan metsästettävien luonnonvaraisten jäniseläinten ja lintujen lihaan;

6) sellaiseen poron, siipikarjan, kanin, tarhattujen lintujen tai luonnonvaraisen riistan lihaan, jonka puolustusvoimat hankkii tai yksittäinen sotilas pyydystää käyttöönsä pelastautumisharjoituksissa annettavaa selviytymiskoulutusta varten.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2001.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitusneuvos
Kristiina Pajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.