795/2001

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 103 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maaseudun kehittämisestä 21 päivänä kesäkuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2000) 103 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 855/2000, seuraavasti:

103 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000. Asetuksen 11―14 §, 15 §:n 1 ja 2 momentti, 16―25 §, 4―11 luku, 67―71 §, 73―76 §, 14, 15, 15 a ja 16 luku, 97―102 § ja 103 §:n 2 ja 3 momentti tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä marraskuuta 2000. Asetuksen 13 luku tulee voimaan 20 päivänä syyskuuta 2001. Asetuksen 15 §:n 3 ja 4 momentti sekä 72 § tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella erikseen säädettävänä ajankohtana.Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä syyskuuta 2001.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.