742/2001

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2001

Valtioneuvoston asetus asumistukiasetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 12 päivänä marraskuuta 1993 annetun asumistukiasetuksen (949/1993) 1 §:n 9 kohta ja

lisätään 1 §:ään sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 182/1995 uusi 9a kohta, seuraavasti:

1 §

Asumistuen saamisen edellytyksenä olevaan pysyvien kuukausitulojen määrään ei lueta seuraavia tuloja:


9) toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea;

9a) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/1990) mukaista ylläpitokorvausta tai muuta vastaavaa ylläpitokorvausta;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Asuntoneuvos
Riitta Kimari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.