720/2001

Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2001

Sisäasiainministeriön asetus pelastusautoista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 108 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 989/1992:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen (1256/92) 14 §:ssä tarkoitetun pelastusauton rakenteita ja varusteita.

Tätä asetusta sovelletaan sen lisäksi, mitä tieliikennelaissa (267/1981) sekä muutoin sen nojalla säädetään pelastusauton rakenteista ja varusteista.

Tätä asetusta sovelletaan sotilasajoneuvoasetuksen (560/1992) 3 §:ssä määriteltyyn sotilaspaloautoon siten kuin sotilasajoneuvoasetuksessa säädetään.

2 luku

Pelastusauton yleiset vaatimukset

2 §
Yleiset vaatimukset

Pelastusauton tulee olla rakenteeltaan ja varusteiltaan standardin EN 1846-2 tai vastaavien saman tasoisten muiden kansainvälisten standardien mukainen. Standardissa SFS-EN 1846-1 määritellään käsitteet.

Pelastusauton on oltava rakenteeltaan sellainen, että se toimii vähintään –25° C:n ja +35° C:n välisissä lämpötiloissa keskeytyksettä vähintään neljä tuntia.

3 §
Hinauslaitteet

Kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin pelastusauton alustan etu- ja takaosa on varustettava vetolenkillä tai vastaavalla. Lenkin ja sen kiinnityksen tulee kestää veto- ja puristusvoima, joka vastaa puolta auton kokonaismassasta.

4 §
Pelastusauton hälytysvalot

Pelastusautossa tulee olla auton ulkopuolelle sijoitettu kiinteä vilkkuva sininen varoitusvalaisin.

Pelastusautossa olevan vilkkuvan sinisen varoitusvalaisimen tulee näkyä kaikkiin suuntiin, ja tarvittaessa on käytettävä useampia valaisimia.

5 §
Liitännät

Ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen mukaisen N3-luokan pelastusautojen energialiitännät on sijoitettava kuljettajan astinlautaan, sen välittömään läheisyyteen tai auton vasempaan etukulmaan, sekä suojattava vaurioiden varalta.

3 luku

Voimaantulo

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen rekisteröitävien pelastusautojen tulee olla tämän asetuksen mukaiset.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY, mukaisesti

Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2001

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Yli-insinööri
Jyrki Karvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.