712/2001

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2001

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 57 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan 21 päivänä kesäkuuta 2000 maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2000) 57 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 855/2000, seuraavasti:

57 §
Tuen enimmäismäärä

Tukea voidaan myöntää enintään 100 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista

1) kehittämishankkeeseen liittyvien esiselvitysten toteuttamiseen;

2) teknisenä apuna tavoite 1 -ohjelman, alueellisen maaseutuohjelman ja maaseudun yhteisöaloiteohjelman toteuttamiseen;

3) sellaisiin yleiskustannuksiin, jotka yhteisölle aiheutuu paikallisena toimintaryhmänä toimimisesta;

4) sellaisiin kehittämishankkeisiin, joihin kuuluu useiden saman alan hankkeiden yhteensovitus;

5) perustellusta syystä 53 §:ssä tarkoitettuihin kehittämis- tai tutkimushankkeisiin.

Tukea 52 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin kehittämishankkeisiin voidaan myöntää muissa kuin 1 ja 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa enintään 90 prosenttia kehittämishankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään määrä, joka on sovittu asianomaisessa ohjelmassa, jos tuki myönnetään osarahoitettuna.

Kehittämishankkeeseen sisältyviin 56 §:ssä tarkoitettuihin investointeihin tukea voidaan myöntää enintään 75 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2001.

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.