707/2001

Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista 14 päivänä maaliskuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (231/1997) 12 § sekä

lisätään uusi liite X seuraavasti:

12 §
Muut linnut ja niiden sukusolut

Muita lintuja kuin siipikarjaa saadaan tuoda Suomeen vain maailman eläintautijärjestön OIE:n jäsenmaista. Tuonnissa on noudatettava seuraavia ehtoja:

1) linnut ovat peräisin viejämaan toimivaltaisen viranomaisen rekisteröimältä tilalta;

2) lintujen mukana on oltava liitteen X mallin mukainen terveystodistus;

3) linnut kuljetetaan häkeissä tai laatikoissa, joilla jokaisella on tunnusnumero, jonka on vastattava eläimen terveystodistukseen merkittyä numeroa; ja

4) maahantuojan on voitava esittää tulliviranomaiselle todistus siitä, että linnut toimitetaan viranomaisen hyväksymään karanteenitilaan. Todistuksen tulee olla karanteenitilaa valvovan eläinlääkärin allekirjoittama ja sen tulee sisältää karanteenitilan nimi ja osoite.

Linnut on tuonnin jälkeen eristettävä tämän päätöksen 2000/666/EY mukaisesti. Lisäksi linnuista on otettava näytteitä tarttuvien tautien varalta elintarvike- ja terveysosaston erikseen antamien määräysten mukaisesti.

Tässä pykälässä tarkoitettujen lintujen siitosmunia saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain elintarvike- ja terveysosaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2001.

Komission päätös 2000/666/EY (32000D0666); EYVL N:o L 278, 31.10.2000, s. 26

Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Sirpa Kemilä

Liite X

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.