681/2001

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan valtion virkamiesten erorahan suuruudesta 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen (1351/1994) 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on päätöksessä 171/1998, seuraavasti:

6 §

Osittaisen ammattikoulutusrahan suuruus on 1 100 markkaa koulutuskuukautta kohden. Ammattitutkintorahan suuruus on 1 400 markkaa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Jos virkamies on saanut ammattikoulutusrahaa ajalta ennen heinäkuun 31 päivää 2001 ja sama koulutus jatkuu, voidaan ammattikoulutusrahaa myöntää hänelle tämän asetuksen estämättä voimassa olleiden säädösten mukaisesti, kuitenkin enintään joulukuun 31 päivään 2002 saakka.

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Hallitussihteeri
Kari Eskola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.