680/2001

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

kumotaan 22 päivänä maaliskuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 §:n muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta (260/2001), sekä

muutetaan 21 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesten eroraha-asetuksen (999/1994) 10 §:n 1 ja 3 momentit, sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 1674/1995, seuraavasti:

10 §
Ammattikoulutusraha

Ammattikoulutusraha jakautuu osittaiseen ammattikoulutusrahaan ja ammattitutkintorahaan. Osittainen ammattikoulutusraha voidaan myöntää henkilölle, joka saa vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain (1663/95) mukaista vuorottelukorvausta ja täyttää ammattikoulutusrahan saantiehdot. Vuorottelukorvaus ei vähennä osittaisen ammattikoulutusrahan suuruutta.


Ammattitutkintoraha voidaan myöntää ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/98) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamisen perusteella kertaluonteisesti henkilölle, joka on täyttänyt 30, mutta ei 61 vuotta, ja joka on ollut viimeksi virkasuhteessa valtioon ja yhteensä vähintään viisi vuotta työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan ennen tutkinnon suorittamista. Tutkinnon suorittamisen perusteella myönnettävää ammattikoulutusrahaa on haettava kuuden kuukauden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Jos virkamies on saanut ammattikoulutusrahaa ajalta ennen heinäkuun 31 päivää 2001 ja sama koulutus jatkuu, voidaan ammattikoulutusrahaa myöntää hänelle tämän asetuksen estämättä voimassa olleiden säädösten mukaisesti, kuitenkin enintään joulukuun 31 päivään 2002 saakka.

Osittaista ammattikoulutusrahaa voidaan maksaa sellaiseen koulutukseen, joka on alkanut aikaisintaan tammikuun 1 päivänä 1996 ja etuutta voidaan maksaa heinäkuun 31 päivään 2002 saakka. Jos osittaiseen ammattikoulutusrahaan oikeuttava koulutus on alkanut viimeistään heinäkuun 31 päivänä 2002, voidaan osittaista ammattikoulutusrahaa myöntää kyseiseen koulutukseen valtioneuvoston vahvistama määrä, kuitenkin enintään joulukuun 31 päivään 2002 saakka.

Ammattitutkintoraha voidaan myöntää sellaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorituksen perusteella, joka on suoritettu heinäkuun 31 päivään 2002 mennessä. Jos tutkinto on suoritettu ennen elokuun 1 päivää 2001, tutkinnon suorittamisen perusteella myönnettävää ammattikoulutusrahaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 §:n muuttamisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1674/1995) voimaantulosäännöksestä, sellaisena kuin se on 22 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa asetuksessa (260/2001).

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Hallitussihteeri
Kari Eskola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.