627/2001

Annettu Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Pyhtään kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tammikuun 18 päivänä 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 12 §:n sekä 13 §:n 1 ja 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat laeissa 809/1992 ja 424/1994, ja eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1363/1994) 8 §:n nojalla:

1 §
Rajoitusalue

Tämä asetus koskee Pyhtään kunnassa sijaitsevien kalanviljelylaitosten kaloissa todetun virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS-taudin) vuoksi perustettavaa rajoitusaluetta.

Rajoitusalue kattaa liitteessä olevaan karttaan merkityt alueet.

2 §
Kuljetusta koskevat rajoitukset

Elävien kalojen, mädin ja maidin siirtäminen pois rajoitusalueelta on kielletty.

Elävien kasvatettujen kalojen ja näiden perkausjätteiden kuljetukseen käytetyt ajoneuvot sekä kalanviljelyssä käytetyt välineet ja kalusto on puhdistettava ja desinfioitava ennen niiden kuljettamista pois rajoitusalueelta. Desinfiointiin on käytettävä ainetta, joka tehoaa VHS-tautia aiheuttavaan virukseen.

3 §
Kasvatettua kalaa koskevat rajoitukset

Rajoitusalueella kasvatetut kalat on perattava rajoitusalueella. Kasvatettuja kaloja saadaan kuljettaa pois rajoitusalueelta vain perattuina.

Rajoitusalueella sijaitsevien kalanviljelylaitosten on viipymättä ilmoitettava kalojen normaalia suuremmasta kuolleisuudesta läänineläinlääkärille.

Rajoitusalueella sijaitsevista kalanviljelylaitoksista, joissa ei ole todettu VHS-tautia, peräisin oleva perkausjäte ja muu kaloista peräisin oleva jäte on hävitettävä rajoitusalueella tai sen välittömässä läheisyydessä hautaamalla maahan kaatopaikalle tai kompostoimalla. Näiltä laitoksilta saadaan myös toimittaa perkausjätteitä rajoitusalueen ulkopuolelle turkiseläinten rehuksi, jos jätteet on ennen kuljetusta käsitelty hapolla läänineläinlääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.

Kalaa jalostavissa laitoksissa syntyvä jäte, joka on peräisin rajoitusalueella kasvatetuista kaloista, on hävitettävä hautaamalla maahan kaatopaikalle tai kompostoimalla. Kalajäte saadaan toimittaa myös turkiseläinten rehuksi pakastettuna tai hapolla käsiteltynä.

4 §
Luonnonkalaa koskevat rajoitukset

Kalaa jalostavissa laitoksissa syntyvä jäte, joka on peräisin rajoitusalueelta kalastetuista luonnonkaloista, on hävitettävä hautaamalla maahan kaatopaikalle tai kompostoimalla. Kalajäte saadaan toimittaa myös turkiseläinten rehuksi pakastettuna tai hapolla käsiteltynä.

Rajoitusalueelta kalastetuista kaloista peräisin oleva vähäinen määrä jätettä voidaan myös haudata maahan lähellä pyyntipaikkaa tai toimittaa kunnan ylläpitämiin kalanperkausjätteiden keräilypisteisiin.

5 §
Muut rajoitukset

Rajoitusalueella oleviin laitoksiin, joissa VHS-tauti on todettu, sovelletaan lisäksi läänineläinlääkärin eläintautilain (55/1980) 8 §:n nojalla antamia määräyksiä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä heinäkuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan 15 päivänä kesäkuuta 2000 VHS-taudin vuoksi Pyhtään kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (546/2000).

Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintöylitarkastaja
Riitta Rahkonen

Kuva

Etelä-Suomen lääni, Pyhtään kunta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.