624/2001

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisten aineiden luettelosta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 11 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1412/1992:

1 §

Luettelo yleisimmistä vaarallisista aineista (aineluettelo) on tämän asetuksen liitteessä 1.

Varoitusmerkkien kirjaintunnukset, varoitusmerkit ja niiden nimet ovat liitteessä 2.

Vaaraa osoittavat standardilausekkeet (R-lausekkeet) ja yhdistetyt vaaraa osoittavat standardilausekkeet ovat liitteessä 3.

Turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet (S-lausekkeet) ja yhdistetyt turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet ovat liitteessä 4.

Liitteessä 1 mainitut nimikkeet ovat aineluettelon indeksinumeron mukaisessa järjestyksessä liitteessä 5.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2001. Asetuksessa olevat kahdella tähdellä merkityt luokitukset ja merkinnät tulevat kuitenkin voimaan 1 päivästä elokuuta 2002 alkaen.

Tällä asetuksella kumotaan 24 päivänä marraskuuta 1999 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta (1059/1999) lukuun ottamatta niitä edellä mainitun päätöksen mukaisia luokituksia ja merkintöjä, joita voidaan soveltaa siihen saakka, kunnes tämän asetuksen mukaiset luokitukset ja merkinnät tulevat voimaan. Päätöksen mukaiset luokitukset ja merkinnät kumoutuvat, kun uudet luokitukset ja merkinnät tulevat voimaan.

Komission direktiivi93/21/ETY; EYVL N:o L 110, 4.5.1993 s. 2; EYVL N:o 110 A, 4.5.1993, s. 1, komission direktiivi93/72/ETY; EYVL N:o L 258, 16.10.1993, s. 2; EYVL N:o L 258 A, 16.10.1993, s. 1, komission direktiivi93/101/EY; EYVL N:o L 13, 15.1.1994, s. 1, komission direktiivi94/69/EY; EYVL N:o L 381, 31.12.1994, s. 1, komission direktiivi96/54/EY; EYVL N:o L 248, 30.9.1996, s. 1, komission direktiivi97/69/EY; EYVL N:o L 343, 13.12.1997, s. 19, komission direktiivi98/73/EY; EYVL N:o L 305, 16.11.1998, s. 1, komission direktiivi98/98/EY; EYVL N:o L 355, 30.12.1998, s. 1, komission direktiivi 2000/32/EY; EYVL N:o L 136, 8.6.2000, s. 1, komission direktiivi 2001/ /EY; EYVL N:o L (direktiivin67/548/ETY 28. tekninen mukautus, ei vielä julkaistu EY:n virallisessa lehdessä)

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2001

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Neuvotteleva virkamies
Juha Pyötsiä

Liitteet 1-5

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.