622/2001

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2001

Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä kesäkuuta 2000 annetun ulkoasiainministeriön työjärjestyksen (623/2000) 42 § ja

muutetaan 5 §:n 2 momentti sekä 19, 37 ja 38 §, sellaisena kuin niistä on 5 §:n 2 momentti asetuksessa 198/2001, seuraavasti:

5 §
Ministeriön johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat ulkoasiainministeri ja muut hallinnonalan ministerit, valtiosihteeri, alivaltiosihteerit, osastopäälliköt, pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö, ulkoasiainhallinnon tarkastaja, Eurooppa-linjan johtaja, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja, ministeriön sisäiseksi tiedottajaksi määrätty virkamies ja yksi henkilöstön nimeämä edustaja.


19 §
Yhteiset linjat ja niihin kuuluvat yksiköt

Poliittisella, kauppapoliittisella ja kehitysyhteistyöosastolla on seuraavat yhteiset linjat:

1) Eurooppa-linja;

2) itälinja;

3) Amerikan, Aasian ja Oseanian linja; sekä

4) Afrikan ja Lähi-idän linja.

Eurooppa-linjaan kuuluvat seuraavat yksiköt:

1) Länsi-Euroopan yksikkö;

2) yleisten EU-asioiden ja yhteensovittamisen yksikkö;

3) Keski- ja Kaakkois-Euroopan yksikkö;

4) EU:n laajentumisen yksikkö; ja

5) Länsi-Balkanin yksikkö.

Itälinjaan kuuluvat seuraavat yksiköt:

1) Venäjän yksikkö;

2) Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksikkö;

3) lähialueyhteistyön yksikkö; ja

4) pohjoisen ulottuvuuden yksikkö.

Amerikan, Aasian ja Oseanian linjaan kuuluvat seuraavat yksiköt:

1) Aasian ja Oseanian yksikkö;

2) Pohjois-Amerikan yksikkö; ja

3) Latinalaisen Amerikan yksikkö.

Afrikan ja Lähi-idän linjaan kuuluvat seuraavat yksiköt:

1) Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan yksikkö;

2) Itä- ja Länsi-Afrikan yksikkö; ja

3) Eteläisen Afrikan yksikkö.

37 §
Alueellisten yksikköjen yleiset tehtävät

Poliittisen, kauppapoliittisen ja kehitysyhteistyöosaston yhteisiin linjoihin kuuluvien alueellisten yksikköjen tehtävänä on muualla tässä luvussa määrättyjen erityisten tehtävien lisäksi käsitellä kahdenvälisiin sekä EU:n ulkosuhteisiin liittyviä poliittisia, kauppapoliittisia, kaupallis-taloudellisia ja kehitysyhteistyöasioita alueeseensa kuuluvien maiden osalta.

38 §
Eurooppa-linjan alueet ja tehtävät

Länsi-Euroopan yksikön alue on seuraava: Alankomaat, Andorra, Belgia, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Norja, Portugali, Pyhä istuin, Ranska, Ruotsi, Saksa, San Marino, Sveitsi ja Tanska.

Länsi-Euroopan yksiköllä on seuraavat erityiset tehtävät:

1) pohjoismainen yhteistyö lukuun ottamatta pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön tehtäviä; sekä

2) EFTA ja ETA, jollei asia kuulu muulle toimintayksikölle.

Yleisten EU-asioiden ja yhteensovittamisen yksiköllä on seuraavat tehtävät:

1) EU:n yleinen kehittäminen, institutionaaliset kysymykset ja niitä koskevat hallitusten väliset konferenssit sekä horisontaaliset EU-asiat, jollei asia kuulu muulle toimintayksikölle;

2) Yleisten asioiden neuvoston valmistelutehtävät;

3) ministeriön sisäinen yhteensovittaminen EU-asioissa; ja

4) valmistelu EU-asioissa, jotka eivät kuulu ministeriön muiden toimintayksikköjen tehtäviin;

Keski- ja Kaakkois-Euroopan yksikön alue on seuraava: Bulgaria, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsekki, Turkki, Unkari ja Viro. Yksikön erityisiin tehtäviin kuuluvat Eurooppa-sopimukset.

EU:n laajentumisen yksiköllä on seuraavat tehtävät:

1) EU:n laajentuminen ja sitä koskevat hallitusten väliset konferenssit; sekä

2) liittymisneuvottelut ja muut liittymisprosessia koskevat asiat.

Länsi-Balkanin yksikön alue on seuraava: Albania, Bosnia-Hertsegovina, Jugoslavian liittotasavalta, Kroatia ja Makedonia (FYROM). Yksiköllä on seuraavat erityiset tehtävät:

1) Länsi-Balkanin rauhanprosessi;

2) Kaakkois-Euroopan vakaussopimus; ja

3) Länsi-Balkanin siviiliapu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2001

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Yksikön päällikkö
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.