616/2001

Annettu Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä

muutetaan tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa 25 päivänä helmikuuta 1999 annetun valtioneuvoston päätöksen (213/1999) 2 §:n 2 ja 5 momentti ja

lisätään 2 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti:

2 §

Pakolliset opinnot ovat:

äidinkieli 4 opintoviikkoa;
toinen kotimainen kieli 1 opintoviikko;
vieras kieli 2 opintoviikkoa;
matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
matematiikka 3 opintoviikkoa;
fysiikka ja kemia 2 opintoviikkoa
humanistis-yhteiskunnalliset opinnot
yhteiskunta-, yritys ja työelämätieto 1 opintoviikko;
terveystieto 1 opintoviikko;
sekä
taito- ja taideaineet
liikunta 1 opintoviikko
taide ja kulttuuri 1 opintoviikko.

Jos opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomen tai ruotsin kieli, koulutuksen järjestäjä voi päättää äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opintojen jakamisesta 2 momentissa säädetystä poikkeavalla tavalla kuitenkin siten, että mainittujen opintojen yhteislaajuus on opetuskieleltään suomenkielisessä koulutuksessa viisi opintoviikkoa ja opetuskieleltään ruotsinkielisessä koulutuksessa kuusi opintoviikkoa.

Koulutuksen järjestäjä voi päättää terveystiedon ja liikunnan opintojen jakamisesta 2 momentissa säädetystä poikkeavalla tavalla kuitenkin siten, että mainittujen opintojen yhteislaajuus on kaksi opintoviikkoa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2001

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Vanhempi hallitussihteeri
Tarja Lehtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.