588/2001

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahaan tarkoitetusta tuesta vuodelta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun lain (1059/1994) 3 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1343/1996:

1 §
Yleistä

Valtion vuoden 2001 talousarviossa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen osoitettuja varoja saadaan käyttää maatalousyrittäjien opintorahasta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (408/1997) tarkoitettuihin menoihin enintään 14 miljoonaa markkaa sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Tuen hakeminen ja maksaminen

Tässä asetuksessa tarkoitettua tukea haetaan kirjallisesti työvoima- ja elinkeinokeskuksesta, joka päättää tuen määrästä, myöntämisestä ja maksamisesta maa- ja metsätalousministeriön osoittaman määrärahan rajoissa.

3 §
Oikaisu, takaisinperintä, valvonta ja salassapito

Tässä asetuksessa tarkoitetun tuen hallinnoinnissa noudatetaan oikaisun, maksetun tuen takaisinperinnän, valvonnan ja salassapitovelvollisuuden osalta maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia (1336/1992).

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä heinäkuuta 2001.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Lainsäädäntöneuvos
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.