582/2001

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2001

Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetun lain (701/1993) 6 §:n 1 momentin 20―22 kohta, sellaisina kuin ne ovat 6 §:n 1 momentin 20 kohta laissa 1651/1995 sekä 6 §:n 1 momentin 21 ja 22 kohta laissa 901/1998, sekä

lisätään 6 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 714/1994 sekä mainituissa laeissa 1651/1995 ja 901/1998, uusi 23 kohta seuraavasti:

6 §
Maksuttomat suoritteet

Tämän lain mukaisia käsittelymaksuja ei peritä:


20) asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa muualla laissa säädetään maksuttomaksi;

21) 10 §:n mukaisessa muutoksenhakuasiassa;

22) lähestymiskiellosta annetun lain (898/1998) mukaisessa asiassa; eikä

23) rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain (39/1889) 7 luvun mukaisessa valitusasiassa.



Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

HE 13/2001
LaVM 12/2001
EV 68/2001

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.