569/2001

Annettu Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteiineista ja niitä sisältävistä rehuvalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläinproteiineista ja niitä sisältävistä rehuvalmisteista 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1239/2000) 4 § seuraavasti:

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä kesäkuuta 2001.

Komission asetus siirtymätoimenpiteistä tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 999/2001 siirtymiseksi ja kyseisen asetuksen liitteiden VII ja XI muuttamiseksi

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Kirsti Huovinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.