556/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1993 riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 1 §:n 2 momentin ja 4 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Riistanhoitomaksu

Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu riistanhoitomaksu on 140 markkaa.

2 §
Pyyntilupamaksu

Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu pyyntilupamaksu on kustakin kaadetusta hirvieläimestä:

1) aikuinen hirvi 600 mk

hirvenvasa 200 mk

2) muu aikuinen hirvieläin 100 mk

muun hirvieläimen vasa 50 mk

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta 8 päivänä heinäkuuta 1993 annettu valtioneuvoston päätös (669/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Ritva Torvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.