551/2001

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus Porkkalan saariston luonnonsuojelualueesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

kumotaan Porkkalan saariston luonnonsuojelualueesta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun asetuksen (379/1995) 9 § sekä

muutetaan 5 § seuraavasti:

5 §
Metsähallituksen luvalla sallitut toimet

Porkkalan saariston luonnonsuojelualueella voidaan sen perustamistarkoitusta vaarantamatta Metsähallituksen luvalla:

1) tutkimusta tai muuta tieteellistä tarkoitusta taikka opetusta varten tappaa tai pyydystää eläimiä sekä kerätä kasveja ja niiden osia, eläinten pesiä ja kivennäisnäytteitä;

2) vähentää kasvi- tai eläinlajin yksilöiden lukumäärää, jos laji on lisääntynyt liikaa tai käynyt muuten vahingolliseksi;

3) kalastaa;

4) tehdä geologisia tutkimuksia; sekä

5) rakentaa ja pitää kunnossa merenkulun turvalaitteita sekä vesikulkuväylien liikennemerkkejä ja valo-opasteita.

Puolustusvoimat voi Metsähallituksen luvalla käyttää osaa Stora Träskön saaresta harjoitus- ja koulutustarkoituksiin siten kuin hoito- ja käyttösuunnitelmassa tarkemmin määrätään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Hallitusneuvos
Hannu Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.