548/2001

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus Aulangon luonnonsuojelualueesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

kumotaan Aulangon luonnonsuojelualueesta 5 päivänä joulukuuta 1991 annetun asetuksen (1437/1991) 9 § sekä

muutetaan 5 § seuraavasti:

5 §
Metsähallituksen luvalla sallitut toimet

Aulangon luonnonsuojelualueella saa sen perustamistarkoitusta vaarantamatta Metsähallituksen luvalla:

1) tutkimusta tai muuta tieteellistä tarkoitusta taikka opetusta varten tappaa tai pyydystää eläimiä sekä kerätä kasveja ja niiden osia;

2) vähentää kasvi- tai eläinlajin yksilöiden lukumäärää, jos laji on lisääntynyt liikaa tai käynyt muuten vahingolliseksi; sekä

3) pitää kunnossa kulkuväyliä, vedenottamoita ja vesijohtoja, kaapeleita, sähkö- ja puhelinlinjoja sekä sähkö- ja puhelinlaitteita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Hallitusneuvos
Hannu Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.