502/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2001

Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä kesäkuuta 2000 annetun sisäasiainministeriön työjärjestyksen (580/2000) 55 §, sekä

lisätään uusi 6 a § seuraavasti:

6 a §
VIRVE-yhteistyöryhmä

VIRVE-yhteistyöryhmä käsittelee merkittävät viranomaisradioverkkoa koskevat linjakysymykset ja muut viranomaisverkkohankkeeseen liittyvät periaatteellisesti tärkeät asiat. Ryhmä voi käsitellä myös muita puheenjohtajan määräämiä asioita.

Yhteistyöryhmään kuuluvat hallinto-osaston osastopäällikkö puheenjohtajana, poliisiosaston osastopäällikkö varapuheenjohtajana sekä jäseninä pelastusosaston osastopäällikkö, rajavartiolaitoksen päällikkö sekä puolustusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön edustajat. Ryhmän sihteerinä toimii VIRVE-projektipäällikkö.

55 §
Viranomaisradioverkkohankkeen projekti- päällikkö

Viranomaisradioverkkohankkeen projektipäällikkö ratkaisee VIRVE-yhteistyöryhmän hyväksymien linjausten mukaisesti viranomaisradioverkkoon liittyvät asiat lukuunottamatta radioverkon laitteita ja teleoperointia koskevia pääsopimuksia.


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 2001.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2001

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Kansliapäällikkö
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.