470/2001

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta 9 päivänä helmikuuta 2001 annetun lain (124/2001) voimaantulosäännöksen nojalla:

1 §

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain (124/2001) 13 b §:n 1 ja 2 momentti, 16 a §:n 3―5 momentti ja 16 b §:n 1 ja 2 momentti tulevat kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvien kaasupullojen, putkiastioiden ja kryoastioiden sekä niihin liittyvien venttiileiden ja muiden lisälaitteiden osalta voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Edellä 1 momentissa mainittujen lainkohtien voimaantulosta muiden kuin momentissa tarkoitettujen kuljetettavien painelaitteiden osalta säädetään erikseen.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.