457/2001

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2001

Valtioneuvoston asetus valtion korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä, säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta 2 päivänä maaliskuuta 2001 annetun lain (189/2001) 24 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Hakeminen

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) 24 §:n 1 momentissa tarkoitettua valtion korvausta haetaan kirjallisesti työvoimatoimistolta.

Valtion korvausta hakee kunta. Jos kunta on kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaisesti tehnyt sopimuksen kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, hakemukseen on liitettävä jäljennös sopimuksesta tai muu työvoimatoimiston hyväksymä selvitys sopimuksen tekemisestä.

2 §
Myöntäminen ja maksaminen

Valtion korvauksen myöntää se työvoimatoimisto, jonka toimialueeseen kunta kuuluu.

Työvoima- ja elinkeinokeskus maksaa valtion korvauksen kuukausittain jälkikäteen työvoimatoimiston hyväksymän maksatushakemuksen perusteella.

Valtion korvaus voidaan maksaa 2 momentissa säädettyä pidemmältä ajanjaksolta, jos kunta siihen suostuu.

3 §
Maksamisen lopettaminen ja takaisinperintä

Valtion korvauksen maksaminen voidaan määrätä lopetettavaksi, jos työtoiminta ei täytä kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja edellytyksiä.

Jos valtion korvausta on maksettu 1 momentissa tarkoitettuun työtoimintaan, perusteettomasti maksettu korvaus on suoritettava takaisin valtiolle.

Maksamisen lopettamisesta päättää valtion korvauksen myöntänyt työvoimatoimisto. Takaisinmaksukehotuksen antaa työvoima- ja elinkeinokeskus, joka myös huolehtii tarvittavista takaisinperintätoimenpiteistä.

4 §
Päätöksen allekirjoittaminen

Valtion korvausta koskeva päätös on allekirjoitettava. Päätökseen, joka annetaan koneellisessa tietojenkäsittelyssä tai muutoin ainakin osaksi painomenetelmää käyttäen aikaansaatuna asiakirjana, allekirjoitus voidaan kuitenkin merkitä koneellisesti.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2001

Työministeri
Tarja Filatov

Vanhempi hallitussihteeri
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.