438/2001

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2001

Opetusministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) 36 §:n 1 momentin ja 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on laissa 348/1994:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Ylioppilastutkintolautakunnan maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) ylioppilastutkintokokeet, suoritusten arvostelu, ylioppilastutkintotodistukset ja erilliset todistukset hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta; sekä

2) tarkistusarvostelu.

2 §
Kiinteät maksut

Ylioppilastutkintolautakunta perii 1 §:n 1 kohdassa mainituista suoritteista 110 markan suuruisen kiinteän kokelaskohtaisen perusmaksun osallistumisesta ylioppilastutkintoon ja 110 markan suuruisen kiinteän koekohtaisen osallistumismaksun. Osallistumisesta toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta toimeenpantavaan vieraan kielen kokeeseen peritään kuitenkin 150 markkaa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa määrätään, peritään kokeiltavana olevaan englanninkieliseen ylioppilastutkintoon osallistumisesta 300 markan suuruinen kokelaskohtainen perusmaksu ja 110 markan suuruinen koekohtainen maksu.

Perusmaksu osallistumisesta ylioppilastutkintoon maksetaan jokaiselta tutkintokerralta.

Edellä 1 §:n 2 kohdassa mainitusta tarkistusarvostelusta peritään 300 markkaa. Maksun suorittamisesta on hakemuksen yhteydessä esitettävä tosite. Maksu palautetaan sen suorittajalle, jos uusi arvostelu johtaa arvosanan korottamiseen.

3 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Suoritteita, jotka ylioppilastutkintolautakunta hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutuspalvelut;

2) ylioppilastutkintolautakunnan rekistereihin ja tietokantoihin perustuva tietopalvelu ja tietokantojen suorakäyttö;

3) tekijänoikeus koetehtäviin;

4) valokopio- ja muut jäljennökset;

5) tilatut selvitykset ja lausunnot;

6) muut tilatut palvelusuoritteet; sekä

7) tilattujen asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus.

4 §
Maksuttomat suoritteet

Ylioppilastutkintolautakunnan päätöksistä, jotka koskevat osallistumista toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta toimeenpantavaan vieraan kielen kokeeseen, oikeutta yksittäistapauksessa osallistua ylioppilastutkintoon ammatillisen tai muun vastaavan koulutuksen perusteella ja ylioppilastutkintoasetuksen 14 §:n 2 momentin mukaisia poikkeusjärjestelyitä, ei peritä maksua.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001. Tällä asetuksella kumotaan ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta 29 päivänä lokakuuta 1997 annettu opetusministeriön päätös (966/1997).

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2001

Opetusministeri
Maija Rask

Hallitusneuvos
Matti Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.