429/2001

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman silakan ja kilohailin kalastuksen väliaikaisesta keskeyttämisestä

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten silakan kalastus troolipyydyksillä on kielletty Itämerellä leveysasteiden 59°30'N ja 63°30'N välillä ja pituusasteen 23°00'E länsipuolella (ICES osa-alueet 29N ja 30) 8.6―7.7.2001.

Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten kilohailin kalastus troolipyydyksillä on kielletty Itämerellä leveysasteen 63°30'N eteläpuolella ja pituusasteen 23°00'E länsipuolella (ICES osa-alueet 22-30) 8.6―7.7.2001.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen alusten kieltoalueella ja kieltoaikana pyytämän silakka- tai kilohailisaaliin hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleen lastaus ja purku on kielletty.

2 §

Edellä 1§:ssä tarkoitettu kielto ei koske silakan tai kilohailin kalastusta troolipyydyksillä yksityisillä vesialueilla.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä kesäkuuta 2001.

1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/93; EYVL N:o L 261, 20.10.1993, s. 1
2) Neuvoston asetus (EY) N:o 88/98; EYVL N:o L 9, 15.1.1998, s. 1

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Kalastusneuvos
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.