400/2001

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolttalain mukaisesta rahoitustuesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä helmikuuta 1995 annetun kolttalain (253/1995) 65 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan kolttalakia (253/1995) ja koltta-asetusta (133/1997) tarkempia säännöksiä lainojen ja avustusten enimmäismääristä. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, noudatetaan mainittujen säädösten mukaisia lainojen ja avustusten enimmäismääriä.

2 §
Maanosto

Tilan, sen osuuden tai lisäalueen hankintaan voidaan myöntää maanostolainaa enintään 85 prosenttia omaisuuden hankintahinnasta.

3 §
Moottorikelkka ja muu maastoajoneuvo

Moottorikelkan ja muun maastoajoneuvon hankintaan voidaan myöntää investointilainaa enintään 65 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

4 §
Porojen hankinta

Siitosporojen hankintaan voidaan myöntää avustusta enintään 40 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Lisäksi hankintaan voidaan myöntää lainaa enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Porokarjan hankintaan tilanpitoa aloitettaessa voidaan myöntää avustusta enintään 35 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Lisäksi hankintaan voidaan myöntää lainaa enintään 60 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Hyväksyttävänä kustannuksena pidetään enintään 340 euroa poroa kohti.

Myönnettäessä kolttalain mukaista tukea porotalouteen tuettavan toimenpiteen jälkeen tuensaajalla tulee olla vähintään 80 eloporoa.

5 §
Muu käyttöomaisuus

Muun luontaiselinkeino- ja muussa pienyritystoiminnassa tarpeellisen irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan voidaan myöntää avustusta enintään 40 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Lisäksi hankintaan voidaan myöntää lainaa enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

6 §
Tuotantorakennukset

Luontaiselinkeinojen harjoittamisessa tarpeellisten tuotanto-, varasto-, majoitus- ja palvelurakennusten rakentamiseen, laajentamiseen ja parannustyöhön voidaan myöntää avustusta enintään 50 prosenttia hyväksytyn kustannusarvion määrästä. Lisäksi sanottuihin hankkeisiin voidaan myöntää lainaa enintään 40 prosenttia hyväksyttävien kustannusten määrästä.

Kalapirttien rakentamiseen voidaan myöntää avustusta enintään 40 prosenttia ja lainaa enintään 40 prosenttia hyväksyttävän kustannusarvion määrästä.

7 §
Pienyritystoiminta

Rahoitettaessa kolttalain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua pienyritystoimintaa hakijan omarahoitusosuuden tulee olla vähintään 10 prosenttia. Erityisistä syistä osuus voi olla pienempikin.

8 §
Käyttöpääomalaina

Kolttalain 10 §:ssä tarkoitettua käyttöpääomalainaa voidaan myöntää enintään 8 400 euroa.

9 §
Asumisen tukeminen

Avustusta asuinrakennuksen ja siihen liittyvien talousrakennusten rakentamiseen voidaan myöntää enintään 45 prosenttia hyväksytyn kustannusarvion määrästä. Lisäksi lainaa voidaan sanottuun rakentamiseen myöntää enintään 45 prosenttia hyväksytyn kustannusarvion määrästä.

Avustusta asuinrakennuksen laajennukseen ja peruskorjaukseen voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksytyn kustannusarvion määrästä. Lisäksi laajennukseen ja peruskorjaukseen voidaan myöntää lainaa enintään 40 prosenttia hyväksytyn kustannusarvion määrästä.

Asumista tuettaessa tulee pääosin hyödyntää olemassa olevaa asuinrakennuskantaa. Tukea asuinrakennuksen rakentamiseen entuudestaan rakentamattomalle tilalle tai alueelle uuden kolttatilan perustamiseksi saa myöntää vain erityisistä syistä.

10 §
Tienteko, vedenhankinta, viemäröinti ja sähköistäminen

Tientekoon, vedenhankintaan, viemäröintiin ja sähköistämiseen voidaan myöntää avustusta enintään 40 prosenttia hyväksyttävien kustannusten määrästä. Lisäksi sanottuihin hankkeisiin voidaan myöntää lainaa enintään 50 prosenttia hyväksyttävien kustannusten määrästä.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001.

12 §
Siirtymäsäännös

Tätä asetusta sovelletaan myös tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin hakemuksiin.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri
Jukka Mirvo

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.