389/2001

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2001

Valtioneuvoston asetus tasa-arvoasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

kumotaan tasa-arvoasiain neuvottelukunnasta 22 päivänä elokuuta 1986 annetun asetuksen (638/1986) 8 §,

muutetaan 1 ja 2 §, 3 §:n 1 momentti, 6 ja 7 §, sekä

lisätään 3 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

1 §

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii naisten ja miesten välisen yhteiskunnallisen tasa-arvon edistämistä varten tasa-arvoasiain neuvottelukunta.

2 §

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata ja edistää naisten ja miesten tasa-arvon toteuttamista yhteiskunnassa;

2) tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja tasa-arvoon vaikuttavan lainsäädännön ja muiden toimenpiteiden kehittämiseksi;

3) huolehtia yhteistyön edistämisestä viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja muiden yhteisöjen kesken;

4) edistää tasa-arvoa koskevaa tutkimustoimintaa ja tutkimustulosten hyödyntämistä;

5) seurata alan kansainvälistä kehitystä.

3 §

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan eduskunnan toimikaudeksi. Neuvottelukunta toimii siihen asti, kunnes uusi neuvottelukunta on asetettu.


Neuvottelukuntaa asetettaessa on eduskunnan voimasuhteet otettava huomioon.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, sosiaali- ja terveysministeriö määrää hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

6 §

Asioiden valmistelua varten neuvottelukunta voi keskuudestaan asettaa työvaliokunnan sekä jaostoja ja kutsua sosiaali- ja terveysministeriön suostumuksella jaostoihin pysyviä asiantuntijoita.

7 §

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ensimmäinen tämän asetuksen nojalla asetettava neuvottelukunta asetetaan eduskunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2001

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Kansliapäällikkö
Markku Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.