348/2001

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2001

Valtioneuvoston asetus raskauden keskeyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan raskauden keskeyttämisestä 29 päivänä toukokuuta 1970 annetun asetuksen (359/1970) 2, 8 ja 11 §, sellaisina kuin niistä ovat 8 ja 11 § asetuksessa 1127/1992, ja

muutetaan 4 ja 10 §, sellaisina kuin ne ovat mainitussa asetuksessa 1127/1992, seuraavasti:

4 §

Jollei hakemukseen ole liitetty 3 §:ssä tarkoitettua selvitystä, on terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tarpeen vaatiessa velvoitettava hakija määrätyn ajan kuluessa se esittämään.

Jollei hakemukseen ole liitetty odotettavan lapsen isän kirjallista lausuntoa, on terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen, jos se katsoo siihen olevan syytä, varattava tälle tilaisuus lausuntonsa antamiseen asiasta.

10 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on raskauden keskeyttämisestä annetun lain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen säännösten, tehtyjen ilmoitusten sekä valitusten ja kantelujen perusteella valvottava, että lausunnonantaja- ja suorittajalääkärit pyrkivät noudattamaan tasapuolista ja yhdenmukaista käytäntöä, sekä, erityisten syiden ilmetessä, evättävä lääkäriltä oikeus lausunnon antamiseen raskauden keskeyttämistä koskevissa asioissa tai peruutettava hänelle antamansa määräys toimia lausunnonantajalääkärinä tai sairaalalle annettu hyväksyminen taikka tarvittaessa ryhdyttävä kurinpito- tai syytetoimiin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2001.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2001

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Hallitussihteeri
Arja Myllynpää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.