347/2001

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2001

Valtioneuvoston asetus steriloimisasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan 24 päivänä toukokuuta 1985 annetun steriloimisasetuksen (427/1985) 9 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1128/1992, ja

muutetaan 1 §:n 2 momentti ja 2 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 2 momentti mainitussa asetuksessa 1128/1992 ja 2 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa ja asetuksessa 1007/1996, seuraavasti:

1 §

Steriloimislain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun laillisen edustajan on mainitussa lainkohdassa tarkoitetuissa tapauksissa haettava steriloimislupaa terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta.

2 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta lupaa on haettava omakätisesti allekirjoitetulla, vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeella laaditulla hakemuksella, jossa hakijan nimikirjoituksen on oltava kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama.

Hakemukseen on liitettävä:

1) selvitys laillisesta edustajasta, huoltajasta kuitenkin vain, jos huoltajaksi on määrätty muu henkilö kuin vanhemmat tai toinen heistä;

2) esteettömän lääkärin tutkimukseen perustuva, vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle laadittu lausunto steriloimisen tarpeellisuudesta ja muista asiaan vaikuttavista seikoista tai, jos kysymys on steriloimislain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuista tapauksista, asiasta aikaisemmin kielteisen ratkaisun tehneiden lääkäreiden antamat lausunnot ja päätös; sekä

3) selvitys muista asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavista seikoista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2001.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2001

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Hallitussihteeri
Arja Myllynpää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.