336/2001

Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2001

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 98 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maaseudun kehittämisestä 21 päivänäkesäkuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2000) 5 §:n 2 momentti sekä 98 §:n otsikko ja

lisätään 98 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

5 §
Tavoite 1 -ohjelman toteuttaminen tukea myönnettäessä

Toimintaryhmiä hyväksyttäessä ja tukea myönnettäessä on 1 momentissa tarkoitetun ohjelman lisäksi otettava huomioon maakunnan yhteistyöryhmässä sovitut periaatteet sen mukaan, kuin ohjelmassa on edellytetty sekä noudattaen soveltuvin osin, mitä 7 §:n 3 momentin 5 kohdassa säädetään yhteistyöryhmän maaseutujaostosta ja 98 §:n 1―3 momentissa paikallisista toimintaryhmistä.

98 §
Paikalliset toimintaryhmät

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy sellaisen rahoituslain 3 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetun paikallisen toimintaryhmän, jonka tarkoituksena on toteuttaa LEADER+ -yhteisöaloiteohjelmaa tai rahoituslain 3 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitettua kansallista ohjelmaa. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy samalla myös toimintaryhmän esityksen sen kehittämissuunnitelmaksi. Toimintaryhmää ja sen kehittämissuunnitelmaa hyväksyttäessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä 7 §:n 3 momentin 5 kohdassa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä huhtikuuta 2001.

Tätä asetusta sovelletaan hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 3 päivänä huhtikuuta 2000 tai sen jälkeen.

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.