304/2001

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuljetuskustannusten määrittämisestä viljan interventiovarastoinnissa

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä joulukuuta 1994 Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 2 §:n, 3 §:n 1 momentin ja 11 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan tarkemmat määräykset seuraavissa komission asetuksissa tarkoitettujen kuljetuskustannusten määrittämisestä:

1) komission asetus (EY) N:o 824/2000 interventioelinten suorittamaan viljan haltuunottoon sovellettavista menettelyistä sekä menetelmistä viljan laadun määrittämiseksi

2) komission asetus (ETY) N:o 2131/93 interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myyntiin saattamisen menettelyistä ja edellytyksistä.

2 §
Kuljetuskustannusten määrittäminen

Kuljetuskustannukset määritetään liitteenä olevan rahtitaulukon mukaisesti.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2001.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Hannu Koponen

Rahtitaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.