293/2001

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2001

Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen 53 §:n muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä kesäkuuta 2000 annetun ulkoasiainministeriön työjärjestyksen (623/2000) 53 §, sellaisena kuin se on osittain asetuksessa 198/2001, seuraavasti:

53 §
Ihmisoikeussopimus- ja konsuliasioiden linjan tehtävät yksiköittäin

Ihmisoikeussopimus- ja konsuliasioiden linjan tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) oikeudelliset ihmisoikeusasiat kansainvälisissä järjestöissä;

2) ihmisoikeussopimusten kehittäminen;

3) osallistuminen linjan tehtäviin liittyvien kansainvälisten järjestöjen toimintaan; ja

4) ihmisoikeussopimusten määräaikaisraportointi.

Ihmisoikeusvalitusten yksikkö:

1) Suomen edustaminen ihmisoikeusvalituksia käsittelevissä kansainvälisissä lainkäyttö- ja tutkintaelimissä; ja

2) valitusasioihin liittyvät täytäntöönpanotoimet.

Konsuliasioiden yksikkö:

1) tiedoksiantoasiat, hädänalaisten avustaminen ulkomailla ja rikosoikeudelliset sekä perhe- ja perintöoikeudelliset konsuliasiat;

2) konsuliasioihin liittyvät oikeudelliset asiat sekä kansainväliset sopimusasiat;

3) turvapaikka-asioihin liittyvä virka-apu;

4) ulkomailla toimitettavat vaalit;

5) muut Suomen ulkomaanedustukseen liittyvät konsuliasiat lukuun ottamatta passi- ja viisumiyksikölle kuuluvia asioita; sekä

6) suomalaisten tieteellisten tutkimusalusten kulkuluvat.

Passi- ja viisumiyksikkö:

1) diplomaattipasseja koskevat asiat yhteistyössä hallinnollisen osaston kanssa sekä virkapasseja koskevat asiat ja muut hallinnonalan passiasiat;

2) viisumi-, oleskelulupa- ja työlupa-asiat, lukuun ottamatta protokollaosastolle kuuluvia asioita;

3) yksikön tehtäviin liittyvät oikeudelliset asiat; ja

4) ulkomaan viranomaista varten annettavat todistukset julkisesta notaarista annetun lain (287/1960) mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä huhtikuuta 2001.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2001

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Yksikön päällikkö
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.