292/2001

Annettu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 6 päivänä maaliskuuta 1970 annetun asetuksen (179/1970) 54 a §:n 3 momentti ja 55 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 47/2001,

muutetaan 54 §:n 1―4 momentti, sellaisina kuin ne ovat mainitussa asetuksessa 47/2001, sekä

lisätään asetukseen uusi 56 a § seuraavasti:

54 §

Kirkkoherran peruspalkka on 11 249 markkaa kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on vähintään kaksi papin virkaa, kirkkoherran peruspalkka on 11 686 markkaa kuukaudessa. Jos kirkkoherra on suorittanut viranhoitoa edistävän ylemmän korkeakoulututkinnon, kirkollishallitus voi seurakunnanvaltuuston esityksestä korottaa hänen peruspalkkansa enintään 11 583 markkaan kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on vähintään kaksi papin virkaa, kirkollishallitus voi mainitun tutkinnon perusteella korottaa kirkkoherran peruspalkan enintään 12 326 markkaan kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on yli 10 000 jäsentä, kirkkoherran peruspalkkaa taikka yhdellä tai useammalla tässä momentissa mainitulla perusteella korotettua peruspalkkaa korotetaan 2,64 prosenttia.

Muun papin kuin kirkkoherran peruspalkka on 9 672 markkaa kuukaudessa. Jos pappi on suorittanut viranhoitoa edistävän ylemmän korkeakoulututkinnon, kirkollishallitus voi seurakunnanvaltuuston esityksestä korottaa hänen peruspalkkansa enintään 10 350 markkaan kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on yli 10 000 jäsentä, muun papin kuin kirkkoherran peruspalkkaa tai tutkinnon johdosta korotettua peruspalkkaa korotetaan 5,70 prosenttia.

Diakonin peruspalkka on 8 728 markkaa kuukaudessa. Jos diakoni on suorittanut viranhoitoa edistävän ylemmän korkeakoulututkinnon, kirkollishallitus voi seurakunnanvaltuuston esityksestä korottaa hänen peruspalkkansa enintään 9 178 markkaan kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on yli 10 000 jäsentä, diakonin peruspalkkaa tai tutkinnon johdosta korotettua peruspalkkaa korotetaan 5,69 prosenttia.

Kanttorin peruspalkka on 8 728 markkaa kuukaudessa. Jos kanttori on suorittanut viranhoitoa edistävän ylemmän korkeakoulututkinnon, kirkollishallitus voi seurakunnanvaltuuston esityksestä korottaa hänen peruspalkkansa enintään 9 178 markkaan kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on vähintään kaksi kokoaikaista papin virkaa ja ainoastaan yksi kokoaikainen kanttorin virka, kanttorin peruspalkkaa tai tutkinnon johdosta korotettua peruspalkkaa korotetaan 3,13 prosenttia. Seurakunnassa, jossa on yli 3 000 mutta enintään 10 000 jäsentä, kanttorin peruspalkkaa taikka yhdellä tai useammalla tässä momentissa mainitulla perusteella korotettua peruspalkkaa korotetaan 1,17 prosenttia. Seurakunnassa, jossa on yli 10 000 jäsentä, kanttorin peruspalkkaa tai tutkinnon johdosta korotettua peruspalkkaa korotetaan 6,78 prosenttia.


56 a §

Kirkollishallitus voi seurakunnanneuvoston esityksestä myöntää viranhaltijalle henkilökohtaisen palkanlisän sen palkkauksen lisäksi, joka muodostuu 54 §:n 1―5 momentin mukaisesta peruspalkasta ja siihen kuuluvista lisistä.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2001.

Tämän asetuksen 54 §:n 1―5 momentin mukaiset palkat maksetaan 1 päivästä helmikuuta 2001. 54 a §:n 3 momenttia ja 55 §:n 2 momenttia ei sovelleta 31 päivän tammikuuta 2001 jälkeiseltä ajalta maksettavaan palkkaukseen.

Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2001

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Vanhempi hallitussihteeri
Ulla Taskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.