268/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2001 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2001 maksettavasta pohjoisesta tuesta 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (1255/2000) 4 §:n 3 momentti, 12 §:n 6 momentti sekä 17 §:n 1 momentin 6 kohta seuraavasti:

4 §

Viljelykseen soveltuvaksi pelloksi luetaan maatalous- ja puutarhakasvien viljelyalan lisäksi Euroopan yhteisön kokonaan rahoittaman peltokasvien tukijärjestelmän mukaisesti kesannoitu pelto sekä tilapäisesti viljelemättömänä ilmoitettu maatalousmaa. Edellä 2 momentissa säädettyyn kolmen hehtaarin vähimmäisalaan voidaan kotieläintalouden tuissa sisällyttää myös käytössä olevia luonnonniittyjä ja -laitumia, jos niitä käytetään tuen hakijan eläinten rehuntuotantoon tai laiduntamiseen.


12 §

Emolehmistä ja uuhista tukea maksetaan enintään hakijalle vahvistettua kiintiötä vastaavasta määrästä. Hevosten osalta tukea voidaan maksaa enintään 5 eläinyksikköä suuremmalta määrältä kuin mistä hakijalle on maksettu tukea vuonna 2000. Hevosten tulee olla rekisteröityinä Suomen Hippos ry:n ylläpitämään rekisteriin viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2001. Kutuista maksetaan tukea, jos kutuilla on maidontuotantoa. Vuonna 2001 on kutun maidontuotannon oltava täyden tuen saamiseksi tammi-elokuussa vähintään 160 litraa kuttua kohti. Vuoden 2000 tukihaun jälkeen kutun pidon aloittaneilla tuottajilla on kutun maidontuotannon oltava täyden tuen saamiseksi touko-elokuussa 2001 vähintään 80 litraa kuttua kohti. Kutuista ja hevosista tukea ei makseta, jos niistä kertyy vähemmän kuin yksi eläinyksikkö eläinlajia kohden.


17 §

6) hakija on käyttänyt tai laittomasti pitänyt hallussaan eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (743/1997) tarkoitettuja aineita, jossa tapauksessa tuki jätetään kokonaisuudessaan maksamatta.Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.