260/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 §:n muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 §:n muuttamisesta 22 päivänä joulukuuta annetun asetuksen (1674/1995) voimaantulosäännös, sellaisena kuin se on asetuksessa 548/1998, seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Osittaista ammattikoulutusrahaa voidaan maksaa sellaiseen koulutukseen, joka on alkanut aikaisintaan tammikuun 1 päivänä 1996 ja etuutta voidaan maksaa joulukuun 31 päivään 2001 saakka. Edellytyksenä etuuden maksamiselle on, että edunsaaja on tehnyt työnantajansa kanssa sopimuksen vuorotteluvapaasta viimeistään toukokuun 31 päivänä 2001.


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä maaliskuuta 2001.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Hallitussihteeri
Kari Eskola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.