255/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteiden soveltamisesta ja niissä käytettävän kertoimen c1v laskemisesta

Sosiaali- ja terveysministerin päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 390/1995:

1 §

Työntekijäin eläkelain (395/1961) 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteiden soveltamista koskeva määrittely ja laskuperusteissa tarvittavan kertoimen c1v laskukaava ovat tämän asetuksen liitteessä.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2001 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2001 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille 26 päivänä marraskuuta 1990 antamien ohjeiden (Dnro 147/313/90) 1 luku ja 6.3. luvun kertoimen c1v laskukaava niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.