243/2001

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

muutetaan työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1791/1995) voimaantulosäännöksen 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1360/1997, seuraavasti:


Tämän asetuksen 3 a, 4 ja 5 § ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2003.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2001

Työministeri
Tarja Filatov

Vanhempi hallitussihteeri
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.