232/2001

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta hunajasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kolmansista maista tuotavasta hunajasta 14 päivänä helmikuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (168/1997) 8 § ja

lisätään päätökseen uusi 8 a § sekä uusi liite seuraavasti:

8 §
Tuonti Norjasta ja Liechtensteinista

Kolmansista maista tuotavasta hunajasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (168/1997) 9 §:n säännöksiä ei sovelleta Norjasta ja Liechtensteinista tuotavaan hunajaan.

8 a §
Tuonti muista kolmansista maista kuin Norjasta ja Liechtensteinista

Muista kolmansista maista kuin Norjasta ja Liechtensteinista saadaan hunajaa tuoda maahan tämän asetuksen liitteessä luetelluista maista.

Tuonnin ehtona on, että:

1) hunaja on peräisin laitoksesta, jonka viejämaan toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt; ja

2) hunajan mukana on Euroopan yhteisöjen komission tai maa- ja metsätalousministeriön hyväksymän mallin mukainen todistus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001

Komission päätös 2001/158/EY (32001D0158); EYVL N:o L 57, 27.2.2001, s. 52

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Carmela Hellsten

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.