229/2001

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteiineista ja niitä sisältävistä rehuvalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläinproteiineista ja niitä sisältävistä rehuvalmisteista 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1239/2000) 3 § seuraavasti:

3 §
Elintarviketuotannossa käytettäville eläimille tarkoitetut rehuvalmisteet

Eläinproteiineja ja niitä sisältäviä rehuvalmisteita, jotka on tarkoitettu elintarviketuotantoon käytettäville eläimille, ei saa valmistaa liikkeeseen laskemista ja omaa käyttöä varten, laskea liikkeeseen, tuoda maahan tai viedä maasta. Kielto ei kuitenkaan koske:

1) rehun lisäaineiden1 valmistuksessa käytettävää gelatiinia, jos se on peräisin muusta eläimestä kuin märehtijästä; sekä

2) maitoa ja maitotuotteita.

Kalajauhoa, luusta erotettua dikalsiumfosfaattia sekä kalasta, höyhenistä, nahoista ja vuodista valmistettuja hydrolysoituja proteiineja sekä niitä sisältäviä rehuvalmisteita saa valmistaa liikkeeseen laskemista varten, laskea liikkeeseen, tuoda maahan tai viedä maasta, jos rehuvalmiste on tarkoitettu muille elintarviketuotantoon käytettäville eläimille kuin märehtijöille. Kalajauhon, dikalsiumfosfaatin ja hydrolysoitujen proteiinien valmistuksesta säädetään erikseen eläinjätteen käsittelystä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1022/2000). Näitä rehuaineita sisältäviä rehuvalmisteita valmistavien toiminnanharjoittajien hyväksymismenettelystä säädetään erikseen rehualan toiminnanharjoittamisesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma 20/2001).

Eläinproteiineja ja niitä sisältäviä rehuvalmisteita ei saa käyttää elintarviketuotannossa käytettävien eläinten ruokintaan edellä 1 momentissa säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kalajauhoa, luusta erotettua dikalsiumfosfaattia sekä kalasta, höyhenistä, nahoista ja vuodista valmistettuja hydrolysoituja proteiineja sekä niitä sisältäviä rehuvalmisteita saa käyttää elintarviketuotannossa käytettäville muille eläimille kuin märehtijöille.


Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä maaliskuuta 2001.

1 MMMp rehun lisäaineista (maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma 125/98)
Komission päätös 2001/165/EY, (32001D0165); EYVL N:o L 58, 28.2.2001, s. 43

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Kirsi Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.