216/2001

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) 12 §:n 1 momentin ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta samana päivänä annetun lain (631/1998) 13 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 12 §:ssä ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 13 §:ssä tarkoitetut perustutkinnot ovat tämän asetuksen liitteen mukaiset.

Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 120 opintoviikkoa.

2 §

Merenkulkualan perustutkintoon johtavan koulutuksen järjestämisessä on noudatettava kansainvälistä merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaa vuoden 1978 yleissopimusta ja siihen vuonna 1995 tehtyjä muutoksia (STCW 95). Lisäksi on otettava huomioon merenkulkijoiden vähimmäiskoulutustasosta annettu neuvoston direktiivi 94/58/EY, jota on muutettu neuvoston direktiivillä 98/35/EY. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osalta tulee ottaa huomioon ammattitoiminnan koulutukselle asettamat vaatimukset, joista säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) ja asetuksessa (564/1994).

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Asetusta sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2001 alkavaan ammatilliseen peruskoulutukseen ja asetuksen voimaantulon jälkeen suoritettaviin näyttötutkintoihin. Asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita ammatillisista perustutkinnoista annettuja opetusministeriön määräyksiä sovelletaan ennen asetuksen voimaantuloa aloitettuun ammatilliseen peruskoulutukseen ja niitä voidaan soveltaa näyttötutkintoon, jonka osalta valmistava koulutus on aloitettu ennen asetuksen voimaantuloa.

Opetushallituksen 17 päivänä helmikuuta 2000 hyväksymien opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteiden mukaisesti sähköalan perustutkinnon peruskoulutuksena aloittaneet tai näyttötutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat käyttää tämän asetuksen liitteen mukaisia tutkintonimikkeitä.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Opetusministeri
Maija Rask

Hallitusneuvos
Timo Lankinen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.