198/2001

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä kesäkuuta annetun ulkoasiainministeriön työjärjestyksen (623/2000) 5 §:n 2 momentti, 27 §:n 2 momentti, 51 §:n 1 momentti ja 53 §:n 2 momentti seuraavasti:

5 §
Ministeriön johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat ulkoasiainministeri ja muut hallinnonalan ministerit, valtiosihteeri, alivaltiosihteerit, osastopäälliköt, pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö, ulkoasiainhallinnon tarkastaja, yleisten EU-asioiden linjan johtaja, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja, ministeriön sisäiseksi tiedottajaksi määrätty virkamies ja yksi henkilöstön nimeämä edustaja.


27 §
Turvallisuuspolitiikan ja asevalvonnan linjan tehtävät yksiköittäin

Asevalvonnan yksikkö:

1) monenkeskinen aseidenriisunta ja asesulku;

2) ydinenergian rauhanomainen käyttö (IAEA) sekä kemiallisen ja biologisen aseen kielto;

3) puolustustarvikkeiden vientikysymykset ja puolustustaloudellinen yhteistyö linjan toimialalla;

4) vientivalvonta; ja

5) suomalaisten valtionilma-alusten ja valtionalusten kulkuluvat.

51 §
Kansainvälisen oikeuden linjan tehtävät yksiköittäin

Kansainvälisen oikeuden yksikkö:

1) kansainvälisen oikeuden kehittäminen;

2) kansainvälisoikeudelliset lausunnot ja kannanotot;

3) kansainvälisten sopimusten valmistelu ja säädösvalmistelu yhteistyössä sopimusasioiden yksikön kanssa;

4) osallistuminen yksikön tehtäviin liittyvien kansainvälisten järjestöjen toimintaan;

5) YK:n oikeudelliset kysymykset;

6) kansainväliset lainkäyttö- ja tutkintaelimet, jollei asia kuulu muulle toimintayksikölle;

7) Suomen kansainvälisistä velvoitteista johtuva pakotelainsäädäntö; ja

8) kansainvälisen terrorismin vastustamiseen liittyvät kysymykset.


53 §
Ihmisoikeussopimus- ja konsuliasioiden linjan tehtävät yksiköittäin

Konsuliasioiden yksikkö:

1) tiedoksiantoasiat, hädänalaisten avustaminen ulkomailla ja rikosoikeudelliset sekä perhe- ja perintöoikeudelliset konsuliasiat;

2) konsuliasioihin liittyvät oikeudelliset asiat sekä kansainväliset sopimusasiat;

3) turvapaikka-asioihin liittyvä virka-apu;

4) ulkomailla toimitettavat vaalit; ja

5) muut Suomen ulkomaanedustukseen liittyvät konsuliasiat lukuun ottamatta passi- ja viisumiyksikölle kuuluvia asioita; sekä

6) suomalaisten tieteellisten tutkimusalusten kulkuluvat.Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä maaliskuuta 2001.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Yksikön päällikkö
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.