161/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2001

Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun käräjäoikeusasetuksen (582/1993) 6 a ja 7 § sekä 8 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 6 a § ja 8 §:n 2 momentti asetuksessa 666/2000 sekä 7 § asetuksessa 1328/1994, seuraavasti:

6 a §

Käräjäoikeus julistaa haettavaksi muut käräjäoikeuden virat kuin tuomarin ja maaoikeusinsinöörin virat.

7 §

Laamanni nimittää 5 §:ssä tarkoitetut käräjäoikeuden muut virkamiehet kuin tuomarin viran haltijat, maaoikeusinsinöörit ja käräjäviskaalit. Laamanni ottaa myös työsopimussuhteisen henkilökunnan.

8 §

Käräjätuomarille ja maaoikeusinsinöörille myönnettävästä vuotta lyhyemmästä virkavapaudesta päättää laamanni ja vuoden tai sitä pidempään kestävästä virkavapaudesta korkein oikeus.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2001

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Heikki Liljeroos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.