115/2001

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2001

Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä

muutetaan oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun asetuksen (672/1982) 4 §:n 1 momentti ja

lisätään asetukseen uusi 1 a §, seuraavasti:

1 a §
Korkotukilainan enimmäismäärä

Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä asunnon sijaintikunnan mukaan enintään seuraavan suuruinen osa vastaantulolainasta:

Asunnon sijaintikunta Lainan enimmäismäärä mk
1. Helsinki 430 000
2. Espoo, Vantaa ja Kauniainen 380 000
3. Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Kirkkonummi, Tuusula, Sipoo, Vihti, Turku, Tampere, Jyväskylä, Kuopio ja Oulu 300 000
4. Muut kunnat 280 000
4 §
Valvonta

Valtiokonttorin tulee toimittaa kunnille tiedot myönnetyistä korkotuista. Kunnan viranomaisen tulee tarkistaa, että lainavarojen käyttö on lain mukainen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuen edellytyksistä annettu valtioneuvoston päätös (1100/1988), kuitenkin siten, että sen 1 ja 4 §:n säännöksiä sovelletaan edelleen korkotukilainoihin, jotka on nostettu tai nostetaan ennen vuotta 1993 tehdyn asuntosäästösopimuksen perusteella.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Ylitarkastaja
Jorma Pietiläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.