114/2001

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2001

Valtioneuvoston asetus vuosina 1991―1995 myönnettyjen omistusaravalainojen enimmäiskorosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun aravalain (1189/1993) 10 §:n 2 momentin ja 45 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan asuntotuotantolain (247/1966) mukaisesti vuosina 1991―1993 sekä aravalain (1189/1993) mukaisesti vuosina 1994 ja 1995 myönnettyjen omistusaravalainojen korkoihin, joista säädetään seuraavissa säännöksissä:

1) vuosina 1991 ja 1992 myönnettyjen lainojen osalta asuntotuotantoasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (1188/1990) 28 b §;

2) vuonna 1993 myönnettyjen lainojen osalta asuntotuotantoasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (1484/1992) 28 b §; ja

3) vuosina 1994 ja 1995 myönnettyjen lainojen osalta arava-asetuksen (1587/1993) 26 §.

2 §
Enimmäiskorko

Perittävä vuotuinen korko ei saa kuitenkaan ylittää määrää, joka vastaa vuosimaksukautta edeltävien touko-, kesä- ja heinäkuun viimeisenä pankkipäivänä vahvistetun 12 kuukauden euriborkoron keskiarvoa pyöristettynä lähimpään prosenttiyksikön sadasosaan ja lisättynä puolella prosenttiyksiköllä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Ylitarkastaja
Jorma Pietiläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.