113/2001

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2001

Valtioneuvoston asetus PCB:n ja PCB-laitteistojen käytöstä poistamisesta sekä PCB-jätteen käsittelystä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan PCB:n ja PCB-laitteistojen käytöstä poistamisesta sekä PCB-jätteen käsittelystä 24 päivänä syyskuuta 1998 annetun valtioneuvoston päätöksen (711/1998) 6 §:n 3 momentti sekä

lisätään päätökseen uusi 7 a § seuraavasti:

6 §
PCB-jätteen käsittely

PCB-jätteen käsittelyn ympäristölupaa koskevasta hakemuksesta ja lupa-asian käsittelystä säädetään ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja ympäristönsuojeluasetuksessa (169/2000).

7 a §
PCB:n määrittämiseen käytettävät vertailumenetelmät

Öljytuotteiden ja öljyjätteiden PCB-pitoisuuden määrittämisessä on vertailumenetelmänä käytettävä eurooppalaisia standardeja EN 12766-1 ja prEN 12766-2 sekä niiden myöhempiä päivitettyjä versioita. Eristysnesteiden PCB-pitoisuuden määrittämisessä on vastaavasti käytettävä eurooppalaista standardia IEC 61619 ja sen myöhempiä päivitettyjä versioita.


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä helmikuuta 2001.

Komission päätös 2001/68/EY; EYVL N:o L 23, 25.1.2001, s. 31

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2001

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Neuvotteleva virkamies
Klaus Pfister

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.