105/2001

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2001

Työministeriön asetus siviilipalvelusmiehen vapaiden lomamatkojen lukumääristä ja vapaan matkan sijasta maksettavista matkakorvauksista

Työministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun siviilipalveluslain (1723/1991) 23 f:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1248/2000:

1 §
Suomessa asuvat siviilipalvelusmiehet

Suomessa asuvalla siviilipalvelusmiehellä on oikeus 33 vapaaseen edestakaiseen matkaan viikkovapaalleen tai lomalleen Suomessa. Vapaa edestakainen matka voidaan peruskiintiön lisäksi myöntää isyysvapaalle, enintään kahdelle kuntoisuuslomalle sekä henkilökohtaisista syistä myönnetylle lomalle, kun loman perusteena on taloudellisten asioiden järjestäminen tai perheasioiden hoitaminen.

2 §
Pysyvästi ulkomailla asuvat ja sieltä palvelukseen saapuneet siviilipalvelusmiehet

Muualla Euroopassa vakinaisesti asuvalla siviilipalvelusmiehellä on oikeus viiteen ja Euroopan ulkopuolella vakinaisesti asuvalla siviilipalvelusmiehellä kahteen edestakaiseen lomamatkaan asuinmaahansa.

Ulkomailla pysyvästi asuvalla siviilipalvelusmiehellä on lisäksi oikeus ilmaismatkoihin Suomessa siten, että ilmaismatkojen yhteenlaskettu määrä on Suomessa asuvan siviilipalvelusmiehen kiintiön suuruinen.

Maksuttomien lomamatkojen peruskiintiön lisäksi ulkomailla pysyvästi asuvalle siviilipalvelusmiehelle voidaan myöntää maksuton edestakainen ulkomaanlomamatka perusteen ollessa läheisen omaisen vakava sairaus, kuolema tai hautaaminen tai omat häät tai oman lapsen syntymä tai ristiäiset.

3 §
Vapaan matkan sijasta maksettavat matkakorvaukset

Jos julkista reittiliikennettä ei ole, tai jos matka-aika sopimattomien vaihtoyhteyksien tai liikennereittien vuoksi muodostuisi kohtuuttoman pitkäksi tai jos matka muusta pätevästä syystä on suoritettava muutoin kuin julkisia kulkuvälineitä käyttäen, voidaan vapaan lomamatkan sijasta suorittaa siviilipalvelusmiehelle rahakorvaus oman auton tai taksin käytöstä. Korvauksena suoritetaan ensisijaisesti kilometrimäärään perustuva yleisen linja-autotariffin mukainen maksu tai polttoainekustannukset kahdeksan litraa 100 kilometriltä, mikäli siviilipalvelusmiehelle on annettu lupa suorittaa koko lomamatkansa omalla autolla.

Vapaisiin matkoihin liittyvä paikallisliikenteen käyttö korvataan paikkakuntien yleisen taksan mukaan.

4 §
Eri kulkuneuvoja koskevat menettely- säännökset

Siviilipalvelusmiehen matkustaessa Suomessa junalla tai linja-autolla matkustuspaikkakuntia koskevia rajoituksia ei ole.

Maksuton lomamatka laivalla tai lentokoneella voidaan antaa siviilipalvelusvelvollisen omalle tai lähisukulaisen koti- tai asuinpaikkakunnalle sekä tarpeen vaatiessa tulevalle asuin-, työ-, tai opiskelupaikkakunnalle.

5 §
Tarkemmat ohjeet

Tarkempia ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa työministeriö.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2001.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2001

Työministeri
Tarja Filatov

Ylitarkastaja
Heidi Nummela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.