95/2001

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2000

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 4 päivänä heinäkuuta 1975 satovahinkojen korvaamisesta annetun lain (530/1975) 4 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1285/1997:

1 §
Yksikköhinnat ja normisadot

Vuonna 2000 aiheutuneiden satovahinkojen korvaamisessa käytetään liitteen 1 mukaisia yksikköhintoja ja liitteessä 2 olevia alueellisia normisatoja.

Nurmikasvien siementuotannon osalta liitteen 1 suluissa olevat yksikköhinnat koskevat tuotantoa, josta on tehty sopimus rekisteröidyn siemenliikkeen kanssa ja minkä kasvintuotannon tarkastuskeskuksen siementarkastusosasto on rekisteröinyt.

2 §
Voimaantulo

Tällä asetuksella kumotaan 27 päivänä syyskuuta 2000 satovahinkojen korvaamisesta käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2000 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (837/2000).

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä helmikuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Lainsäädäntöneuvos
Esko Laurila

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.