90/2001

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2001

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön esittelystä,

muutetaan ulkoasiainhallinnosta 1 päivänä maaliskuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (256/2000) 4 ja 6 § sekä

lisätään asetukseen uusi 22 a § seuraavasti:

4 §
Virkojen täyttäminen haettavaksi julistamatta

Ulkoasiainhallinnon yleisvirat ja erityisviroista valtiosihteerin, alivaltiosihteerin sekä turvallisuuspäällikön ja muut turvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden virat täytetään niitä haettavaksi julistamatta.

6 §
Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Edellä 5 §:n 1 momentin 1―12 kohdassa tarkoitetuilta virkamiehiltä vaaditaan suomen kielen täydellinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön ylitarkastajalta vaaditaan kuitenkin täydellinen ruotsin kielen taito.

Vieraiden kielten taitona vaaditaan 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuilta virkamiehiltä hyvä taito suullisesti ja kirjallisesti käyttää englannin kieltä ja yhtä seuraavista kielistä: espanja, ranska, saksa tai venäjä.

Vieraiden kielten taitona vaaditaan 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuilta virkamiehiltä hyvä taito suullisesti ja kirjallisesti käyttää englannin, espanjan, ranskan, saksan tai venäjän kieltä sekä lisäksi tyydyttävä taito käyttää yhtä muuta mainituista kielistä.

Vieraiden kielten taitona vaaditaan 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuilta virkamiehiltä hyvä taito suullisesti ja kirjallisesti käyttää englannin, espanjan, ranskan, saksan tai venäjän kieltä.

Vieraiden kielten taitona vaaditaan 5 §:n 1 momentin 4―14 kohdassa tarkoitetuilta virkamiehiltä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito.

22 a §
Ulkoasiainhallinnon virkamiesten tehtävät useissa edustustoissa samanaikaisesti

Tehtävään määräämistä koskevassa päätöksessä tai sitä täydentävässä erillisessä päätöksessä voidaan määrätä ulkoasiainhallinnon virkamiehen tehtävistä ja henkilökunnan jäsenyydestä virkapaikkanaan olevan edustuston lisäksi toisessa edustustossa.

Jollei 1 momentissa tarkoitetusta päätöksestä muuta johdu, suurlähetystö tai lähetystö voi määrätä diplomaattiseen henkilökuntaansa kuuluvan ulkoasiainhallinnon virkamiehen myös toiseen valtioon, johon edustuston päällikkö on sivuakkreditoitu. Tällöin virkamies kuuluu myös siinä valtiossa mahdollisesti olevan suurlähetystön tai lähetystön henkilökuntaan.


Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä helmikuuta 2001.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2001

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Yksikön päällikkö
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.