47/2001

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2001

Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 6 päivänä maaliskuuta 1970 annetun asetuksen (179/1970) 54 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 819/1995, 134/1998 ja 725/2000, sekä

lisätään 54 a §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 836/1988 ja mainitussa asetuksessa 819/1995, uusi 3 momentti ja 55 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 836/1988, uusi 2 momentti seuraavasti:

54 §

Kirkkoherran peruspalkka on 10 928 markkaa kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on vähintään kaksi papin virkaa, kirkkoherran peruspalkka on 11 352 markkaa kuukaudessa. Jos kirkkoherra on suorittanut viranhoitoa edistävän ylemmän korkeakoulututkinnon, kirkollishallitus voi seurakunnanvaltuuston esityksestä korottaa hänen peruspalkkansa enintään 11 252 markkaan kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on vähintään kaksi papin virkaa, kirkollishallitus voi mainitun tutkinnon perusteella korottaa kirkkoherran peruspalkan enintään 11 974 markkaan. Seurakunnassa, jossa on yli 10 000 jäsentä, kirkkoherran peruspalkkaa tai tutkinnon johdosta korotettua peruspalkkaa korotetaan 2,64 prosenttia.

Muun papin kuin kirkkoherran peruspalkka on 9 472 markkaa kuukaudessa. Jos pappi on suorittanut viranhoitoa edistävän ylemmän korkeakoulututkinnon, kirkollishallitus voi seurakunnanvaltuuston esityksestä korottaa hänen peruspalkkansa enintään 10 137 markkaan kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on yli 10 000 jäsentä, muun papin kuin kirkkoherran peruspalkkaa tai tutkinnon johdosta korotettua peruspalkkaa korotetaan 5,70 prosenttia.

Diakonin peruspalkka on 8 345 markkaa kuukaudessa. Jos diakoni on suorittanut viranhoitoa edistävän ylemmän korkeakoulututkinnon, kirkollishallitus voi seurakunnanvaltuuston esityksestä korottaa hänen peruspalkkansa enintään 8 786 markkaan kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on yli 10 000 jäsentä, diakonin peruspalkkaa tai tutkinnon johdosta korotettua peruspalkkaa korotetaan 5,69 prosenttia.

Kanttorin peruspalkka on 8 463 markkaa kuukaudessa. Jos kanttori on suorittanut viranhoitoa edistävän ylemmän korkeakoulututkinnon, kirkollishallitus voi seurakunnanvaltuuston esityksestä korottaa hänen peruspalkkansa enintään 8 910 markkaan kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on vähintään kaksi kokoaikaista papin virkaa ja ainoastaan yksi kokoaikainen kanttorin virka, kanttorin peruspalkkaa tai tutkinnon johdosta korotettua peruspalkkaa korotetaan 3,13 prosenttia. Seurakunnassa, jossa on yli 3 000 mutta enintään 10 000 jäsentä, kanttorin peruspalkkaa tai tutkinnon johdosta korotettua peruspalkkaa korotetaan 1,17 prosenttia. Seurakunnassa, jossa on yli 10 000 jäsentä, kanttorin peruspalkkaa tai tutkinnon johdosta korotettua peruspalkkaa korotetaan 6,78 prosenttia.

Jos ylimääräisen toimen haltijalla ei ole vastaavaan vakinaiseen virkaan tarvittavaa pätevyyttä tai hänen tehtävänsä koostuvat olennaisesti opetus- ja valistustyöstä, hänen peruspalkkansa on enintään 88,01 prosenttia 1―4 momentissa säädetystä peruspalkasta sen mukaan kuin kirkollishallitus seurakunnanvaltuuston esityksestä määrää.

Jos seurakunta antaa kokonaispalkkauksessa olevan papiston jäsenen tai kanttorin käyttöön asunnon, siitä perittävä vuokra on sovittava vähintään verotusarvon mukaiseksi.

54 a §

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen palkkausluokkien peruspalkat määräytyvät seuraavasti:

Palkkausluokka Peruspalkka kuukaudessa
A 10 6 557 markkaa
A 11 6 683 markkaa
A 12 6 823 markkaa
A 13 6 962 markkaa
A 14 7 138 markkaa
A 15 7 339 markkaa
A 16 7 611 markkaa
A 17 7 938 markkaa
A 18 8 345 markkaa
A 19 8 786 markkaa
55 §

Ikälisät, jotka maksetaan 54 §:n 1―4 momentissa sekä 54 a §:ssä mainittujen peruspalkkojen lisäksi, määräytyvät seuraavasti:

Ikälisä Palvelusaika Ikälisäprosentti
vuosina
1. 1 5
2. 4 5
3. 8 5
4. 11 4,5
5. 15 3,5
6. 18 2

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2001.

Tämän asetuksen mukaiset palkat maksetaan 1 päivästä tammikuuta 2001 lukien.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2001

Opetusministeri
Maija Rask

Hallintojohtaja
Håkan Mattlin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.