41/2001

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2001

Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta 31 päivänä joulukuuta 1985 annetun asetuksen (1117/1985) 4 §:n 2 momentti sekä 5 §:n 3 ja 4 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 2 momentti asetuksessa 840/1988, 5 §:n 3 kohta asetuksessa 1226/1993 ja 5 §:n 4 kohta asetuksessa 1178/1987, seuraavasti:

4 §

Laitoshuoltona pidetään:

1) hoitoa erityisessä laitoksessa;

2) sosiaalihuoltolain 24 §:ssä tarkoitettua laitoshuoltoa;

3) kunnan tai kuntayhtymän järjestämää ympärivuorokautista hoitoa sairaansijalla siltä osin kuin siitä voitaisiin periä maksu potilaan maksukyvyn mukaan sekä sairaansijalla annettavaa lyhytaikaista hoitoa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on lääkinnällisen kuntoutuksen antaminen;

4) ympärivuorokautista tai osa-aikaista laitoshoitoa vastaavaa hoitoa Ruotsissa.

5 §

Lääkärintarkastuksen, kuntouttamisen, laitoshuollon ja osa-aikaisen laitoshuollon korvaamisen edellytyksenä on lisäksi:


3) että laitoshuolto annetaan kansanterveyslaissa, erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) tai sosiaalihuoltolain 24 §:ssä tarkoitetussa taikka lääninhallituksen erikseen sitä varten hyväksymässä laitoksessa; Ruotsissa vakinaisesti asuvan vahingoittuneen tai sairastuneen ympärivuorokautinen hoito voidaan järjestää Ruotsissa, ympärivuorokautisen hoidon hankkimisesta ja järjestämisestä päättää Valtiokonttori; taikka

4) että osa-aikainen laitoshuolto annetaan lääninhallituksen erikseen sitä varten hyväksymässä laitoksessa; osa-aikaista laitoshuoltoa vastaavan hoidon hankkimisesta ja järjestämisestä Ruotsissa päättää Valtiokonttori.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2001.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2001

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Hallitussihteeri
Anne-Marie Brisson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.