Säädökset alkuperäisinä: 2001

1568/2001
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1567/2001
Ilmailulaitoksen ilmoitus ilmailumääräyksestä
1566/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kilpailuviraston maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
1565/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
1564/2001
Laki Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitokselle ja satelliittikeskukselle sekä niiden elimille ja niiden henkilöstölle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden virastojen oikeustoimikelpoisuudesta
1563/2001
Laki Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1562/2001
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
1561/2001
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta
1560/2001
Valtioneuvoston asetus kiinteistötoimitusmaksusta
1559/2001
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista
1558/2001
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1557/2001
Tasavallan presidentin asetus valtionavusta hevoskasvatuksen edistämiseen ja hevosurheilun tukemiseen annetun asetuksen kumoamisesta
1556/2001
Tasavallan presidentin asetus hevostalousneuvottelukunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
1555/2001
Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kanssa tehdyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1554/2001
Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
1553/2001
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1552/2001
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1551/2001
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan III liitteen muutosten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.