1303/2000

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 14 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöverojen tilityksissä sovellettavia verontilityslain 13 §:n mukaisia verovuoden 1999 lopullisia ja verovuosien 2000, 2001 ja 2002 alustavia jako-osuuksia laskettaessa noudatetaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §
Yritystoimintaerä

Verontilityslain 13 §:n mukaisia yksittäisten kuntien yritystoimintaerää laskettaessa kuntien osuutena yhteisöverosta käytetään 13 470 421 537 markkaa.

Verotustietoina käytetään vuoden 1999 verotustietoja. Yhteisöjen toimipaikka- ja henkilöstömäärätietoina käytetään Tilastokeskuksen vuoden 1999 yritys- ja toimipaikkarekisterin tietoja.

3 §
Metsäerä

Verontilityslain 13 §:n mukaisia yksittäisten kuntien metsäerää laskettaessa jaettavana määränä käytetään 808 836 250 markkaa.

Verotustietoina käytetään vuoden 1999 verotustietoja. Kunnittaisina kantorahatuloina käytetään Metsäntutkimuslaitoksen vuodelta 1999 laskemia kunnittaisia bruttokantorahatulotietoja. Luonnonsuojelualueilta saamatta jääneinä kantorahatuloina käytetään Metsähallituksen vuodelta 1999 asianomaisille metsämaille laskemaa metsän puhdasta tuottoa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001. Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2001 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin.

Tällä asetuksella kumotaan yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista 2 päivänä helmikuuta 2000 annettu valtiovarainministeriön päätös (83/2000) ja yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta 24 päivänä toukokuuta 2000 annettu valtiovarainministeriön asetus (465/2000).

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Ministeri
Martti Korhonen

Vanhempi finanssisihteeri
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.